चालीसा संग्रह

Home चालीसा संग्रह
श्री कृष्ण चालीसा, Shri Krishna Chalisa, krishna chalisa in hindi, कृष्ण चालीसा, krishna chalisa image, lord krishna, krishna chalisa hindi

श्री कृष्ण चालीसा | Shri Krishna Chalisa in Hindi

श्री कृष्ण चालीसा (Shri Krishna Chalisa in Hindi) ॥दोहा॥ बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिम्बा फल, नयन कमल अभिराम॥ पूर्ण इन्द्र, अरविन्द...

Popular Posts

error: Content is protected !!